Občina Šmartno pri Litiji

SlovenščinaEnglishItaliano
Trenutna pozicija:
Občina Šmartno pri Litiji
Velikost teksta
RSS RSS

Župan občine Šmartno pri Litiji Milan IzlakarNAGOVOR ŽUPANA
Vedno sem verjel, da je majhna skupnost lahko uspešna le, če sta v njej združena pripadnost kraju in pametno, gospodarno razmišljanje. Zdaj sem o tem prepričan.
Preberite več...

OBVESTILA IN NOVICE:

Občina Šmartno pri Litiji obvešča vse uporabnike pitne vode iz javnega sistema za oskrbo s pitno vodo VINTARJEVEC - VAS, da je zaradi obremenitve pitne vode z mikroorganizmi potrebno vodo pred uporabo za pitje in prehranske namene prekuhati.

Nadaljevanje...

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas – za 4-letni mandat, za polni delovni čas. Naloge na delovnem mestu direktorja se opravljajo na sedežu javnega podjetja Ponoviška cesta 15, 1270 Litija.

Nadaljevanje ...

Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS št. 94/07-ZLV-UPB 3,  45/08-ZLV-H in št. 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Šmartno pri Litiji na svoji seji dne   9.10.2014 ugotovila

REZULTATE GLASOVANJA V  OBČINI ŠMARTNO PRI LITIJI
NA LOKALNIH VOLITVAH DNE, 5.10.2014

Nadaljevanje...

Številka: 466-10/2013-08 
Datum: 09. 10. 2014

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13), v povezavi s tretjo alinejo 23. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G), objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE MENJALNE POGODBE

Nadaljevanje...

Skladno s 47. členom ZLV (Ur.l. RS št. 94/07 ZLV-UPB 3, 45/08, 83/12) lahko predstavniki kandidature oziroma liste kandidatov Občinski volilni komisiji predložijo sezname zaupnikov najpozneje do 29.9.2014. Zaupnik kandidata ne sem biti kandidat in mora biti vpisan v evidenco volilne pravice v Občini Šmartno pri Litiji.

NOVOSTI NA STRANI:

Seja bo v Valvazorjevi knjižnici na gradu Bogenšperk, 1275 Šmartno pri Litiji v SREDO 29.10.2014, ob 18.00 uri.

Nadaljevanje ...

• Osemindvajsetič na Levstikovo pot
• 26. oktober, četrti družinski dan v ŠRC Reka
• Praznovanje 130. obletnice društva
• Levstikov sadovnjak in družbena odgovornost
• Dve zmagi za začetek prvenstva

Nadaljevanje ...

• Slovesna otvoritev Osnovne šole Litija
• JP KSP Litija novi upravljalec stavbe "Stare sodnije" v Litiji
• Analiza kakovosti tal
• Približevanja: Miha Istenič
• Obvestila

Nadaljevanje ...

• Rezultati lokalnih volitev
• Zaključek energetske sanacije Zdravstvenega doma Litija
• Dom za starejše občane v Medgeneracijskem središču Šmelc
• Projekt "Šola zdravja"
• Obvestila

Nadaljevanje ...

• Zaključek energetske sanacije OŠ Šmartno
• Gradnja nadvoza v Zgornjem Logu
• Šport
• Obvestila

Nadaljevanje ...

Sobota 25 Oktober 2014
22.00
Športna dvorana Pungrt
Petek 31 Oktober 2014
Od 15.00 dalje
Grad Bogenšperk
Nedelja 26 Oktober 2014
Od 12. ure dalje
ŠRC Reka
Sobota 8 November 2014
/
Litija, Šmartno pri Litij
Torek 28 Oktober 2014
19.00
Knjižnica Litija
Nedelja 29 Marec 2015
15.00
Grad Bogenšperk

Domov  |  Župan  |  Predstavitev  |  Vizitka  |  Kontakt  |  Občinski svet  |  Novosti  |  Obvestila  |  Koledar p.  |  Martinov glas  |  Video vsebina

Nazaj na vrh

Občina Šmartno pri Litiji

©
Občina Šmartno pri Litiji.
Vse pravice pridržane.

MARTINOV GLAS (oktober 2014)

 

• Osemindvajsetič na Levstikovo pot
• 26. oktober, četrti družinski dan v ŠRC Reka

• Praznovanje 130. obletnice društva
• Levstikov sadovnjak in družbena odgovornost
• Dve zmagi za začetek prvenstva

 

pregled celotne vsebine

Arhiv vseh številk

 

 

DOGODKI TEDNA - 17.10.2014
(ATV SIGNAL LITIJA)

 

• Slovesna otvoritev Osnovne šole Litija

• JP KSP Litija novi upravljalec stavbe "Stare sodnije" v Litiji

• Analiza kakovosti tal

• Približevanja: Miha Istenič

• Obvestila

 

ogled oddaje


Video vsebine